A jogi fordítás speciális területei

Jogi szövegekben eligazodni, a jogi nyelvet megérteni, és helyesen alkalmazni, még úgy is kihívás lehet, hogy az ember a saját anyanyelvén próbál meg lavírozni a paragrafusok, cikkelyek, pontos, alpontok között. A jogi szövegekben minden egyes szónak, vesszőnek kiemelt fontossága, meghatározott helye van, ezek kihagyása, elferdítése az eredeti mondanivaló teljes megváltozását is jelentheti. Így nem meglepő, ha e szövegek pontos fordításához is elengedhetetlen a szaktudás.

jogi fordítások

Ilyen szaktudást nyújt például egy jogi fordítóiroda ahol tapasztalt fordítók, nyelvészek, többnyelvű jogászok mind a kiindulási, mind pedig a célnyelv jogszabályaiban otthonosan mozognak, ezáltal szinte biztosak lehetünk abban, hogy az egyes nemzeti jogrendszerekben fellelhető eltérő fogalmakat, szóösszetételeket, vagy az iratmintákat figyelembe véve, pontosan és precízen, határidőre teljesítik a rájuk bízott munkát. És hogy mégis milyen területeken tud támaszt nyújtani a jogi fordítás?

Munkajog – szerződések, kompenzálási és kártérítési ügyek

Ahogy egyre tágul a világ, úgy válik egyre könnyebbé, és bevetté külföldön dolgozni, külföldi céggel társulni, vagy külföldi munkavállalókat alkalmazni. A szerződések, ajánlattételek, munkajogi iratok, pályázatok pontos megfogalmazása, és helyes fordítása elengedhetetlen a későbbi félreértések, vagy károk elkerülése érdekében. Éppen ezért a jogi fordítás egyik legnépszerűbb területe a munkajog, és az azt érintő egyéb törvények, szabályozások, mint a bevándorlási és letelepedési törvények, zöldkártyával, és vízummal kapcsolatos kérdések. A jogi fordítás kiterjed a munkahelyi vitás helyzetekre is, mint a szexuális zaklatás, hátrányos megkülönböztetés, méltánytalan elbocsátás, dolgozói kártérítés hiánya miatti perek. Céges iratok (alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, jegyzőkönyv, aláírási címpéldány) fordítása is ide tartozik, ami segíthet egy cégnek az elindulásban, vagy külföldi terjeszkedésében.

Családjog – keresetek, megállapodások, hivatalos dokumentumok fordítása

A családjog az egyik, ha nem a legszemélyesebb jogi terület, mivel életünk legintimebb részeivel foglalkozik. Házasságkötéssel kapcsolatos dokumentumok, hozzátartozói nyilatkozatok, válási papírok, örökbefogadási, anyakönyvi kivonatok, gyermektartási megállapodások, tartásdíjról, valamint gyermekfelügyeletről szóló anyagok mind-mind ide tartoznak, a fordításuk pedig külön szakértelmet igényel az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett. Családon belüli erőszak, vagy apasági keresetek szintén ide tartoznak, amiknek pontos fordítása elengedhetetlen peres ügyekben.

Személyi sérülésekkel, külföldi utazással kapcsolatos ügyek

Ha külföldre utazunk, és bekövetkezik a baj, elveszik a csomag, nemzetközi utakon balesetet szenvedünk a mi, vagy mások hibájából, és ha nem értünk az adott ország jogrendszeréhez, vagy milyen dokumentumokat kell kiállítani, nagy segítségünkre lehet egy jogi fordításokra szakosodott cég, vagy szakember. Ha például karambolozunk, megcsúszunk, kutyaharapást szenvedünk el, a jogi fordító segítségét akkor is bátran kérhetjük, hiszen segíthet az ügyintézésben, hogy gördülékenyebben, és gyorsabban érvényesíthessük jogainkat, és akaratunkat.

Büntetőjog – bizonyítások, ártatlanságot és bűnösséget igazoló papírok fordítása

Egy jól felépített szerződésen, egy pontosan megfogalmazott kérelmen, vagy benyújtandó indítványon rengeteg múlhat, éppen ezért fontos, hogy szakemberek kezein keresztül érjenek célt, akik ellenőrzik, javítják, kiegészítik, vagy esetleg teljes egészében felépítik az ügyiratot. Büntetőeljárásokban különösen fontos a pontosság, és a precizitás, így van ez a fordításnál is, ahol perdöntő, vagy perfordító lehet egy megfelelően lefordított dokumentum, esetleg az ügyfél ártatlanságának, vagy bűnösségének megítélését is befolyásolhatja a bíró és a törvényszék előtt. Szakszerű fordítás híján nehezen lehet érdeket képviselni, vádalkut kötni, vagy érvényt szerezni. Mindezek mellett hatalmas segítség lehet erőszakos bűncselekménnyel, droggal, rablással, lopással, vandalizmussal kapcsolatos dokumentumok fordításában.

A jogi fordítás speciális területei

Összességében tehát elmondható, hogy a jogi fordítás megoldás lehet a legkülönfélébb dokumentumok, ügyiratoknál, ha fontos, hogy a fordítás határidőre, pontosan, mindkét nyelv jogi sajátosságait és szövegezését figyelembe véve történjen meg. É

És hogy mindezek a kritériumok 100%-osan teljesüljenek is, egy megfelelő szolgáltatót kell találni. Tapasztalataink alapján ez E-word Fordítóiroda Budapest az egyik legjobb választás az országban. Gyorsan, pontosan és hatalmas szakértelemmel teszik a dolgukat miközben nagy figyelmet szentelnek az ügyfelek elvárásainak és igényeinek.